Sitemap

Sitemap liệt kê các URL của tất cả các trang và tệp khác trên trang máy lạnh biên hòa. Sitemap được sử dụng để giúp khách truy cập điều hướng trên trang web nhanh chóng và dễ dàng.